Bấm vào hình để phóng to

  • Địa điểm : Đồng Phú, Bình Phước.
  • Tải ép Ptk = 30T, Pmax = 60T.
  • Hạng mục: Ép cọc DUL D300
  • Tổng số tim ép: 192 tim