• Địa điểm : KCN Đại Đăng, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.
  • Tải ép Pmin = 140T, Pmax = 200T.
  • Hạng mục: Ép cọc DUL D400
  • Tổng số tim ép: 480 tim