Bấm vào hình để phóng to

  • Địa điểm : KCN Bàu Bàng, Bình Dương.
  • Tải ép Ptk = 50T, Pmin = 100T, Pmax = 110T.
  • Hạng mục: Ép cọc DUL D350
  • Tổng số tim ép: 471 tim